Utan högdoserad zink 2022 handlar mycket om att sammanställa det som vi redan 
vet, samt bevaka vad som händer I världen. Denna kunskap behöver sedan förmedlas.

De flesta är eniga om att för att kunna lyckas med målet avvänjning utan zink 
utan ökad antibiotikaförbrukning finns ingen enkel lösning. 
Allt måste vara på plats.

Det är väl känt att zink och antibiotika kan kompensera för brister 
i miljö och skötsel. Känd kunskap om hur vi bäst tar hand om våra grisar måste tillämpas!

Vad händer i andra länder? Källa SEGES​​
Mycket händer i Danmark där grisproduktionen är en betydande del av BNP.