Författare: Sara Hoff

ZeroZink Summit 2019

I mitten av juni Gård & Djurhälsan på Zero Zinc summit i Köpenhamn. En konferens anordnad av SEGES med fokus på avvänjning utan högdoserad zink inför förbudet som träder i kraft år 2022. Konferensen var mycket väl ordnad med deltagare från alla världsdelar (utom Antarktis…). Utöver målsättningen att kunna avvänja utan högdoserad zink låg även fokus på en minskad antibiotikaanvändning. Något som bådar gott inför framtiden. Konferensen var indelad i sex fokusområden.  

Fortsätt läsa

Vad händer inom Zinkgruppen?

Från och med juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, är projektledare för den arbetsgrupp som har i uppgift att förbereda den svenska grisbranschen inför övergången.  

För ett år sedan när Grisföretagaren pratade med dåvarande projektledaren Andrea Holmström, höll zinkgruppen på och sökte pengar från Jordbruksverket. Hur har det gått med det? 

Fortsätt läsa

© 2023 Utan Zink