Avvänjningen är näst efter födelsen den mest kritiska händelsen i grisens liv. Avvänjningen innebär ett abrupt fråntagande av smågrisarna från suggan. En robust smågris har större förutsättningar att klara avvänjningen, därför är det viktigt att ”coacha” suggan så hon kan ta hand om smågrisen på bästa vis, en viktig del i detta är en optimal digivning. Smågrisen ska vara stark från start. Hos grisar i fritt tillstånd sker avvänjningen successivt och grisen slutar dia vid cirka 17 veckors ålder. I modern grisproduktion är avvänjningen en dramatisk upplevelse för grisen, som är van vid en varm och torr miljö hos suggan och huvudsakligen flytande föda med hög smältbarhet. Under avvänjningsperioden är grisens matsmältning- och immunsystem fortfarande omogna. Flera basala krav på skötsel och miljö måste därför uppfyllas för att avvänjningen skall lyckas.

Det är välkänt att olika tillsatser såsom högdoserad zinkoxid och antibiotika kan kompensera för brister i miljö och skötsel. Från juni 2022 är det inte längre tillåtet att använda högdoserad zinkoxid i smågrisfodret. Det är anledningen till att branschen satsar på en gemensam handlingsplan, med arbetsnamnet, ”Utan Högdoserad Zink 2022”, för utfasning av högdoserad zinkoxid i fodret till avvänjningsgrisar. I projektet deltar Svenska Köttföretagen, LRF Kött, Sveriges Grisföretagare, Lundens Djurhälsa, Distriksveterinärerna, Lantmännen, Svenska Foder, Swedish Agro, Vallberga Lantmän, KLF, Jordbruksverket, Näringsdepartementet, SVA, SLU Och Gård&Djurhälsan. Projektet är finansierat av Jordbruksverket samt Branschutvecklingsmedel.

Målet är att öka kunskapen om hur en avvänjning utan högdoserad zink kan genomföras utan att det leder till en ökad antibiotikaanvändning eller avsevärt ökade produktionskostnader.