I mitten av juni Gård & Djurhälsan på Zero Zinc summit i Köpenhamn. En konferens anordnad av SEGES med fokus på avvänjning utan högdoserad zink inför förbudet som träder i kraft år 2022. Konferensen var mycket väl ordnad med deltagare från alla världsdelar (utom Antarktis…). Utöver målsättningen att kunna avvänja utan högdoserad zink låg även fokus på en minskad antibiotikaanvändning. Något som bådar gott inför framtiden. Konferensen var indelad i sex fokusområden.  

Fortsätt läsa