Från och med juni 2022 blir det förbjudet att använda avvänjningsfoder med medicinska halter av zinkoxid i hela EU. Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, är projektledare för den arbetsgrupp som har i uppgift att förbereda den svenska grisbranschen inför övergången.  

För ett år sedan när Grisföretagaren pratade med dåvarande projektledaren Andrea Holmström, höll zinkgruppen på och sökte pengar från Jordbruksverket. Hur har det gått med det? 

Fortsätt läsa