• Den huvudsakliga anledningen till avvänjningsdiarré är uttorkning. Fungerar inte vattentilldelningen optimalt ger det ett lägre foderintag och kan resultera i underutfodring och diarré.
 • En gris som ätit foder före avvänjningen har med största sannolikhet också lärt sig dricka vatten. Se till så inte foder och vatten är en nyhet vid avvänjningen!
 • Vattnet kan tilldelas med koppar eller nipplar och de ska vara placerade över dränerade ytor så det är lättare att hålla rent.
 • Koppar måste rengöras minst en gång per dag. Koppens vattenspegel väcker grisens nyfikenhet och lockar grisen att dricka.
 • Nipplar är lättare att hålla rena men kan vara svårare för grisarna att lära sig dricka från. Nipplarna bör ha ett flöde på minst 1 liter per minut. Trycket bör inte vara för högt och alla nipplar ska kontrolleras regelbundet. Kontrollera också så alla grisar når nippeln.
 • Ge gärna vatten lättillgängligt i fodertrågen kring avvänjningen, det stimulerar foderintaget.
 • De allra minsta grisarna kan ha svårt att dricka ur en nippel den första tiden, har de svårt att nå upp kan man lägga en betongplatta under.  Det kan också underlätta om de under en tid kan få vatten i en skål. En tvättklämma på nippeln kan också få dem att hitta till vattnet.
 • Spola rent smågrisarnas vattenledningar vid grisning samt före insättning i tillväxtstall. Det underlättar att sätta en tvättklämma på sista nippeln och låta det spola igenom ett bra tag.
 • Smakligheten på vattnet är viktigt. Kontrollera att det är aptitligt att dricka, speciellt om det är syrat. Smaka på vattnet. Grisar dricker inte gärna vatten som är surare än pH 3,8. Mät gärna med en pH -mätare.
 • Kan du själv tänka dig att fylla ett glas med vatten ur en smågrisnippel och dricka det? Om inte – tänk till varför och åtgärda.
 • En bra hygienisk kvalité på vattnet är en grundförutsättning för en lyckad avvänjning. Regelbundna kemiska och hygieniska vattenanalyser kan vara en lönsam investering.
 • Vatten är vårt viktigaste – och billigaste fodermedel! Ge den lille grisen optimala förutsättningar att dricka friskt vatten!