För en lyckad avvänjning är det mycket viktigt att grisen har lärt sig äta foder redan i BB!

• Genom att ge foder från tidig ålder så stimuleras utvecklingen av tarmsystemet och av
enzymer som kan spjälka vegetabila foderkomponenter.
• Hög avvänjningsvikt är också viktig för en lyckad avvänjning, en smågris bör väga över 8kg för
att klara avvänjningen bra. Underviktiga grisar kräver speciell omsorg.
• Börja ge foder i BB redan under första levnadsveckan, även om grisarna inte äter några stora
mängder då så är det viktigt att dom kan börja bekanta sig med torrfodret.
• En gris som ätit foder i BB har lättare att fortsätta äta under avvänjningen och risken för
avvänjningsdiarré minskar
• Ge flera mindre givor (gärna 4 eller fler) då detta stimulerar foderintaget
• Ett foder som ges i BB ska vara smakligt och ha hög smältbarhet anpassat för den lilla grisen.
• Börja gärna att ge fodret på golvet för att grisarna enkelt ska få tillgång till det
• När grisarna kommit igång att äta mer av fodret så kan man ge det i ett tråg eller automat för
att minska foderspill och behålla en god foderhygien.
• Sista tiden i BB bör man ge samma foder som vi avvänjningen
• Se till att grisarna har tillgång till vatten av god kvalitet redan i BB