För att lyckas med en bra avvänjning är det viktigt att alla smågrisar har ätit prestarter/avvänjningsfoder före avvänjning.

 • Använd avvänjningsfoder sista veckan i BB
 • Viktigt att smågrisarna har tillgång till foder direkt efter avvänjning
 • Utfodring minst 4 gånger/dygn
 • Foderkontroll – nytt fräscht foder vid varje utfodring. Justera fodergivan och se till så att alla äter.
 • Rent och friskt vatten
 • Smakligt avvänjningsfoder med hög smältbarhet.
 • Vid utfodring i tråg – se till så att alla smågrisar kan äta samtidigt
 • Vid utfodring via automat – begränsa inte fodergivan för hårt, men var observant så att inte vissa smågrisar överkonsumerar
 • Vid blötutfodring – tänk på att avvänjningsgrisen får ”rätt” foder och jobba med så små restmängder som möjligt
 • Restlöst system eller resttank positivt vid blötutfodring
 • Det är säkrare med torrfoder under avvänjningen
 • Beräknad foderåtgång  3 – 5 % av kroppsvikten/dygn
 • Unga och underviktiga smågrisar klara avvänjningen sämre. Dessa grisar kräver speciell omsorg, gärna med mjölkersättning och ett spädgrisfoder, speciellt anpassat för den lilla grisen.