”REDAN I BB MÅSTE SMÅGRISEN VÄNJA SIG VID
ANNAT FODER ÄN SUGGANS MJÖLK”

Att avvänjas är en dramatisk händelse i grisens liv den går från att dia suggan flera gånger per dygn till att enbart klara sig på ett kolhydratbaserat foder. För att underlätta denna övergång är det viktigt att den nyavvanda grisen erbjuds ett väl anpassat foder med hög smältbarhet. En annan viktig faktor är smågrisarnas foderintag under digivningen. Börja tidigt med små mängder foder och öka tilldelningen i takt med smågrisarnas aptit. Äter smågrisarna med en god aptit ökar chanserna till en lyckad avvänjning. För att undvika ett foderbyte i samband med avvänjningen kan det vara en fördel att introducera avvänjningsfodret veckan innan avvänjning, alternativt att ta med spädgrisfodret in i tillväxtavdelningen. Vad som fungerar bäst varierar mellan besättningar. 

Vid blötutfodring är det viktigt att hålla koll på vad som hamnar i trågen. Nyavvanda grisar äter små mängder foder flera gånger per dag och har man endast ett blandarkar i sin besättning finns stora restmängder i foderledningar och blandarkar (förutsatt att man inte har ett restlöst system).  De nyavvanda riskerar då att utfodras med en stor andel ”fel” foder. Finns möjligheten är det en fördel att ha ett separat blandarkar till tillväxtgrisarna. 

Vatten av god kvalité är en förutsättning för en lyckad avvänjning. En stor del av sitt vätskebehov har grisarna fått genom suggans mjölk och det kan ta någon dag innan de hittar eller förstår hur vattennippeln i tillväxtboxen fungerar. Genom att erbjuda vatten i tråget de första dagarna hjälper man dem att tillgodose sitt vattenbehov. 

Läs mer om foder och vatten före, kring och efter avvänjning.
https://utanzink.se/foder-och-vatten-viktigt-for-att-lyckas/