Att avvänjas är en dramatisk händelse i grisens liv den går från att dia suggan flera gånger per dygn till att enbart klara sig på ett foder. För att underlätta denna övergång är det viktigt att den nyavvanda grisen erbjuds ett väl anpassat foder med hög smältbarhet. Vatten av god kvalité är också en förutsättning för en lyckad avvänjning. Läs mer på nedanstående länkar. Vad behöver du jobba vidare med i din besättning?

Foder och utfodring innan avvänjning

Foder och utfodring kring avvänjning

Vatten är viktigt!

Fodertillskott

God hygien i blötfodersystem

God hygien i torrfodersystem

God hygien i foderrummet