En robust smågris klarar avvänjningen bättre. Ibland behöver man ge smågrisen extra tillskott utöver det vanliga prestarter- och avvänjningsfodret för att öka förutsättningarna för en lyckad avvänjning.

  • Ge extra järntillskott under hela diperioden. En god hemoglobinstatus vid avvänjning ger säkrare avvänjning och bättre tillväxtperioden därefter.
  • Ge extra mjölkersättning till stora kullar och till kullar där suggans mjölk inte räcker till för en optimal kulltillväxt. Det är oftast de minsta grisarna som gynnas mest av extra mjölkersättning.
  • Elekrolytlösningar kan ges förebyggande vid avvänjning för att stabilisera vätskebalansen. Ge gärna en ljummen lösning för att öka intaget. Tänk på hygienen och byt ut minst två gånger per dag.
  • Elektrolytlösningar bör alltid ges omgående vid och även efter diarréutbrott för att smågrisarna ska återfå sin rätta vätskebalans.
  • Torvprodukter stabiliserar grisarnas magar under de första veckorna då djuren är som känsligast för mag- och tarmstörningar. Smågrisar äter gärna torv och man kan med fördel blanda torv och foder för att få igång foderintaget snabbare.
  • Ge aldrig järnberikad torv i samband med avvänjningen. Byt sista veckan till en produkt som just är anpassad till avvänjning.