God hygien i silos, kvarn och mikropåslag är avgörande för att säkerställa god tarmhälsa i besättningen. Det är därför viktigt att ha ett schema för kontinuerlig rengöring.

 1. Utomhus och inomhus silo
  •se till att det finns en inspektionslucka på silon så en effektiv hygienkontroll kan göras.
  • Inspektera var 14:e dag och rengör efter behov
  • Varje kvartal, töm silon helt och rengör
  • Desinficera silon invändigt vid kraftiga hygienbesvär
 2. Skruvar till och från kvarnen
  • Inspektera skruvar före kvarnen var sjätte månad
  • Inspektera skruvar efter kvarnen var 14: e dag. Behovet av rengöring efter kvarnen är mycket större då mald spannmål avger mer värme och kan bilda kondens.  
 3. Torrfoderblandaren
  • Inspektera var 14:e dag och rengör vid behov
  • Rengör nedsläpprör. Skrapa, sopa eller dammsuga sedan hela blandarkaret
 4. Mineral- och fiskmjölspåslag
  • Töm och rengör var tredje månad, oftare i fuktiga miljöer.
  • Se till att alltid ha påslaget täck så att fukt och smuts hålls ute
 5. Fettbehållare
  • Fettbehållaren bör vara ansluten till en brunn, töm ut och rengör mellan varje påfyllning.
  • Töm, skrapa behållarenen gång om året, oftare om tanken inte är kopplad till en brunn. Kom ihåg noggrann torkning.
 6. Använd inte foderrummet som förvaringsutrymme. Damma av rör och sopa golv minst varannan månad.