God hygien i torrfodersystem är avgörande för att säkerställa god tarmhälsa i besättningen. Det är därför viktigt att ha ett schema för kontinuerlig rengöring.

 • Foderautomater och volymlådor/kassar
  • Mellan varje omgång, efter stalltvätt, skall nedsläppsrören rengöras invändigt och all beläggning ska avlägsnas.  
  • I stall med kontinuerlig drift ska foderautomaterna rengöras var sjätte månad.
  • Tvätta gärna, men bara om det finns tid för noggrann torkning !!
 • Hörn på foderslingan
  • Hörn placerade utomhus, utanför stallavdelningen och i avdelningar med kontinuerlig drift ska skruvas isär var sjätte månad och rengöras invändigt.
  • Hörn placerade inne i stallavdelning ska rengöras mellan varje omgång.
 • Foderkärror/vagnar
  • Kontrollera kontinuerligt nedsläppsrören, där fodervagnar fylls. Rensa vid behov.  
  • Vid transport och förvaring av fylld foderkärra skall det finnas lock på vagnen.
  Sopa foderkärran ren innan du fyller på nytt foder.