Om blötfodertanken (inkl. locket) inte  rengörs, kan det bildas mögel i den övre delen av tanken.

God hygien i blötutfodringssystem är avgörande för att säkerställa god tarmhälsa i besättningen. Det är därför viktigt att kontinuerligt rengöra sin blötfodertank och alla tilloppsrör invändigt.

 • Tvätta blötfodertanken en gång i veckan. Var särskilt noggrann med rengöring av den övre delen av tanken, där fodret oftast inte rörs om. Rengör även locket och dess invändiga skarvar.
  Finns tillgång till varmt vatten (ca 20 ºC), så använd det då det är bättre att skölja med uppvärmt vatten än att skölja med kallt vatten, särskilt när det finns fett i fodret.
 • Bruksvattentanken som används vid ett restlöst blötfodersystem, skall rengöras på samma vis som blötfodertanken. 
 • Automatisk spolning av tanken efter varje utfodring ska vara aktiverad i utfodringsprogrammet på datorn.
 • Fastmonterad automatisk högtrycksrengörare i tanken, UV-ljus eller kontinuerlig syratillförsel kan minska behovet av manuell tvätt, men kan inte ersätta den helt.
 • Tilloppsrör för torra komponenter ska rensas minst varannan vecka, sätt hink under och avlägsna eventuella foderkakor från rören.
 • Stenfickor ska tömmas en gång i månaden.
 • Det är viktigt med kontinuerlig rengöring av fodernedsläppen och foderkrubbor i stallet.
 • God vattenkvalitet i färskvattentanken ska säkerställas genom att tanken hålls sluten. Det får inte gå retur från blötfodertanken till färskvattentanken. Vid problem med blötfoderkvalitet ska vattentanken kontrolleras och eventuellt rengöras.
 • Foderslingorna behövs inte rengöras, utom om det uppstår problem, som beror på dålig foderhygien.

Åtgärder vid problem med foderhygien. Förslag rekommenderas i följande prioritetsordning tills problemet är löst:

 1. Tillsätt 2 promille med myrsyra under 4-5 dagar. Är det jäsningsproblem rekommenderas användning av en blandsyra.
 2. Syra-chocka blötfodret, inklusive restmängder i tank och foderrör, med 4 promille myrsyra eller blandsyra och låt stå under natten. Är det jäsningsproblem rekommenderas användning av en blandsyra. Skölj ur foderslingorna med kallt vatten innan utrustningen används igen.
 3. Rengör foderslingorna med varmt vatten och använd ett alkaliskt rengöringsmedel följt av ett desinfektionsmedel som är godkänd för djur. Skölj ur foderslingorna med kallt vatten. Efter rengöring av foderslingorna kan man lämpligen starta upp fermenteringen med mjölksyrabakterier.
 4. Är det tillsatt tex myrsyra i dina foderkomponenter är det viktigt så den totala syran, i blötfodret, som tillförs inte blir högre än rekommenderade nivåer ovan.