Bakgrund till beslut i EU

  • Zink i hög dos används på en del grisgårdar i förebyggande syfte mot avvänjningsdiarré​. Bieffekt av detta är att zinköverskott i gödseln kan ge upphopning av zink i marken​. Det finns även rapporter om att zink kan bidra till utveckling av antibiotikaresistens​.

Mål i Sverige

  • Utfasning av högdoserad zink med bibehållen djurvälfärd och utan en ökning av vår låga svenska antibiotikaförbrukning.

Tidsplan

  • Juni 2017: Beslut av Eu-kommissionen​
  • Maj 2018: Projektstart för handlingsplan “Utan Högdoserad Zink 2022”​ som är ett samarbete mellan flera aktörer i branschen för så skonsam utfasning av högdoserad zink, hos berörda svenska grisgårdar.
  • 2018-2019: Nulägesanalys och dokumentation.
  • 2019-2022: Utbildning och rådgivning för bra avvänjning utan högdoserad zink. Fokus anpassat foder, miljö & management.
  • Juni 2022: Utfasning av högdoserad zink under 5 år, EU-förordningen äger kraft samtliga länder inkl Sverige.