”KONTROLLERA HUR DIN BESÄTTNING LIGGER TILL OCH VAD DU ÄR I BEHOV AV ATT UTVECKLA FÖR EN BRA AVVÄNJNING”

Toppen!OKBehov av utveckling
När startar till-
delningen av
tillskottsfoder i BB?
 
Första levnadsveckan Vid 10-14 dagars ålder Efter 14 dagars ålder 
Tvätt mellan omgångar Tvätt med högtryckstvätt
och tvättmedel mellan varje omgång.
Därefter desinfektion 
Tvätt med högtrycks-
tvätt mellan varje omgång 
Tvättas inte alltid mellan varje omgång 
Tomtid efter tvätt  5 dagar eller mer 3-4 dagar 0-2 dagar 
Kontroll av vatten inför insättning? Vatten-
ledningar spolas rent ned till nipplarna. Nipplarnas
funktion och
tryck
kontrolleras. 
Kontroll av nipplarna
så de fungerar 
Inga rutiner för kontroll av vatten. 
Hur högt flöde
är det i grisarnas 
vattenkopp/nippel?
 
1-3 liter
per minut 
Ca 1 liter
per minut 
<1 liter
per minut 
Hur varmt är det
vid grisarnas liggplats?
 
> 24oC men anpassas efter grisarnas vikt
och aptit 
20-24o< 20o
Finns rutiner för avvänjning av underviktiga grisar? Underviktiga grisar sorteras
ut och ges
extra värme
och anpassad utfodring 
Under-
viktiga
grisar sorteras
ut i egen
box 
Inga speciella rutiner för underviktiga grisar. 
Hur många gånger per dag utfodras avvänjnings-grisarna 4 eller fler 2 eller färre 
Vilken strategi
har du vid flytt
till tillväxt-avdelningen? 
Flyttar kullvis 
en kull i taget.
Så liten
blandning
mellan kullar som möjligt, undantaget underviktiga. 
Flyttar några
få kullar åt gången men sätter de sedan kullvis 
i tillväxt-avdelningen. 
Flyttar alla grisar på en gång och sorterar ut i boxarna.